22 Cổ Phiếu Chia Cổ Tức Tiền Mặt Ở Mức Cao

(Nguồn: Phòng Research Công ty Chứng khoán Mirae Asset Việt Nam; Phân tích của Khai Nguyen Investment)

—————————————–

Các cổ phiếu được chia làm 3 nhóm bởi một số doanh nghiệp có bị ảnh hưởng bởi Covid-19, được trình bày như sau:

Nhóm 1: Các cổ phiếu ít ảnh hưởng bởi dịch Covid-19 và có mức thu nhập cổ tức cao;

Nhóm 2: Các doanh nghiệp có ảnh hưởng bởi dịch bệnh nhưng có mức cổ tức cao và có khả năng duy trì;

Nhóm 3: Là nhóm các doanh nghiệp chưa đủ điều kiện nhưng có thể theo dõi thêm trong trường hợp giá giảm về mức hợp lý.

——————————————

Danh mục cổ phiếu

Nhóm 1: Cổ phiếu ít ảnh hưởng bởi dịch Covid-19 và có mức thu nhập cổ tức cao

Đây là những doanh nghiệp có kết quả kinh doanh quý 1/2020 tăng trưởng so với cùng kỳ, kèm theo mức chi trả cổ tức các năm qua duy trì ở mức cao.

Điểm trừ của các doanh nghiệp này là yếu tố thanh khoản duy trì ở mức thấp có thể do NĐT có xu hướng nắm giữ để hưởng cổ tức. Căn cứ các yếu tố trên, chúng tôi đưa ra điều kiện lọc cổ phiếu:

 • Cổ tức/ thị giá năm 2019 trên 7%
 • Lợi nhuận Quý 1/2020 tăng trưởng so với Quý 1/2019
 • Thanh khoản bình quân 6 tháng trên 100 triệu đồng mỗi phiên

Cổ phiếu nhóm 1

Nhóm 2: Doanh nghiệp có ảnh hưởng bởi dịch bệnh nhưng có mức cổ tức cao và có khả năng duy trì

Đây là nhóm các doanh nghiệp có chịu ảnh hưởng bởi dịch bệnh tuy nhiên không quá lớn, cũng do bị ảnh hưởng nên thị giá các doanh nghiệp này giảm mạnh, đưa tỷ suất cổ tức các năm 2015 – 2019 tăng cao. Căn cứ vào mức trả cổ tức ổn định trong quá khứ, chúng tôi cho rằng các doanh nghiệp này có hoạt động kinh doanh ổn định và sẽ hồi phục trở lại bình thường sau dịch bệnh.

So sánh với mức lãi suất tiền gửi 1 năm hiện nay, chúng tôi đưa ra điều kiện lọc cổ phiếu:

 • Cổ tức/ thị giá năm 2019 trên 7%
 • Mức biến động cổ tức trong 5 năm không lớn.
 • Ngành nghề kinh doanh không thuộc nhóm chịu ảnh hưởng chính từ dịch, thể hiện qua các số liệu của tổng cục thống kê trong 3 tháng đầu năm như: Hàng không, Du lịch, Vận tải, Dầu khí…
 • Thanh khoản bình quân 6 tháng trên 500 triệu đồng mỗi phiên

Cổ phiếu nhóm 2

Nhóm 3: Doanh nghiệp chưa đủ điều kiện nhưng có thể theo dõi thêm trong trường hợp giá giảm về mức hợp lý

Danh sách này bao gồm các doanh nghiệp có mức cổ tức/ thị giá trên 5%, thuộc các ngành nghề ít bị ảnh hưởng bởi dịch bệnh và có tính ổn định cao trong quá khứ. Chúng tôi cân nhắc tỷ lệ lợi nhuận dùng để trả cổ tức (Cổ tức/ LNST) để xem xét khả năng tăng cổ tức của doanh nghiệp trong tương lai.

Điều kiện lọc cổ phiếu:

 • Cổ tức/thị giá năm 2019 trên 5%
 • Ngành nghề kinh doanh không thuộc nhóm chịu ảnh hưởng chính từ dịch, thể hiện qua các số liệu của tổng cục thống kê trong 3 tháng đầu
  năm như: Hàng không, Du lịch, Vận tải, Dầu khí.
 • Mức chi trả cổ tức/ LNST năm 2019 dưới 65%, cho thấy doanh nghiệp vẫn còn dư địa tăng cổ tức tiền mặt.
 • Thanh khoản bình quân 6 tháng trên 1 tỷ đồng mỗi phiên

————-

Trân trọng,

Khai Nguyen (Mr.)

Khai Nguyen Investment

LEAVE REPLY

Your email address will not be published. Required fields are marked *