Chuẩn CANSLIM 2021 Là Cổ Phiếu Nào ?

Quý vị mến, William O’Neil, người sáng lập ra tờ báo Investor’s Business Daily nổi tiếng, cũng đồng thời cho ra đời “Phương pháp đầu tư huyền thoại CANSLIM” kết hợp giữa Phân tích cơ  bản và kỹ thuật giúp hàng triệu người đầu tư thành công. Phương pháp này đã đánh bại Thị trường […]