BFC – Phân bón Bình Điền – Gã khổng lồ ngủ quên

Soạn thảo: Khai Nguyen Investment Công ty cổ phần Phân bón Bình Điền Cập nhật kết quả kinh doanh và triển vọng (Nguồn: Chứng khoán Bảo Việt) Định giá: Chúng tôi khuyến nghị THEO DÕI cổ phiếu BFC với giá mục tiêu 29,252 đồng/cp (+11.6% so với mức giá đóng cửa ngày 20/08/2018) dựa trên 3 […]