Tập Đoàn Bảo Việt (BVH) – Tăng Trước Giảm Ngoạn Mục

Nhận định KQKD – BVH đã công bố KQKD năm 2018 với doanh thu khai thác thuần tăng 20,6%; duy trì vị thế đứng đầu trong cả mảng nhân thọ và phi nhân thọ. Tuy nhiên LNST giảm 29,6% xuống còn 1.134 tỷ đồng do chi phí đền bù và dự phòng vẫn ở mức cao […]