Công Ty Cổ Phần Tập Đoàn Đất Xanh (DXG) – Cổ Phiếu Kỳ Vọng

DXG: Kế hoạch LNST sau lợi ích CĐTS 2019 thấp hơn dự báo; Trình phát hành quyền mua tỷ lệ 4:1 và kế hoạch chia cổ tức tỷ lệ 22% cho năm tài chính 2018 CTCP Tập đoàn Đất Xanh (DXG) đã công bố tài liệu ĐHCĐ thường niên và kế hoạch 2019, đặt kế […]

CTCP Tập Đoàn Đất Xanh (DXG) – Dự báo LNST 2019 đạt mức 1,6 tỷ đồng

Chúng tôi giữ khuyến nghị MUA dành cho CTCP Tập đoàn Đất Xanh (DXG) với giá mục tiêu nhìn chung không đổi tại mức 36.000VND/cổ phiếu. Chúng tôi điều chỉnh tăng dự báo LNST sau lợi ích CĐTS 2019 thêm 14% lên 1,4 nghìn tỷ đồng nhờ mảng môi giới đạt kết quả khả quan hơn so với […]

Đất Xanh (DXG) – Giá hấp dẫn để mua

Đất Xanh (HSX: DXG) đã công bố kết quả năm 2018 với doanh thu thuần 4.645 tỷ đồng (+ 61% YoY) và NPAT là 1.178 tỷ đồng (+ 57% YoY). Nhờ đó, DXG đạt được 103% mục tiêu cả năm. Tổng sản phẩm bán hàng đạt khoảng 18.000 căn (-5% YoY), do mảng kinh doanh […]