Cảng Hải An (HAH) – Cơ Hội Triển Vọng Đầu Tư

Giữ bối cảnh người người đầu tư vào nhóm cổ phiếu Dệt May, Thủy Sản trông rất thời thượng. Tôi lại chọn hướng đi khác cho mình, mặc cho rất nhiều người muốn tôi đánh giá về hai nhóm ngành đang “thât sự hot” này. Tôi không khẳng định điều gì nhưng bạn có thể […]

MWG, QNS, HAH, ACB, PLX, VJC, HPG – thông tin doanh nghiệp

Soạn thảo: Khai Nguyen Investment HSC đánh giá khả quan về MWG: Công ty cổ phần Đầu tư Thế giới Di động (MWG Khả quan) xác nhận CTCP Thế giới số Trần Anh (TAG) là chuỗi điện máy mà công ty sẽ mua lại. Trong khi đó từ phía TAG cũng đã xác nhận và […]