Ngân Hàng TMCP Phát Triển TP.HCM (HDB) – Tiềm Năng Lâu Dài

Với sự tăng tốc vào quý cuối năm, LNST của HDB đạt khoảng 1.121 tỷ đồng trong Q4/2018 và 4.005 tỷ đồng cho cả năm, hoàn thành 101,5% kế hoạch năm 2018. Ngân hàng mẹ: Cho vay mở rộng hiệu quả, tuy nhiên bị hạn chế bởi hạn mức tăng trưởng tín dụng Với hạn […]