HPG (Hòa Phát) – “Anh cả” trong ngành Thép

Created by Khai Nguyen Investment ————————————— Quan điểm đầu tư Quan điểm đầu tư: Mua đối với HPG Giá mua: 20.000 – 22.000 đồng Giá mục tiêu dài hạn: 38.000 đồng Thời gian nắm giữ: từ 06 đến 24 tháng (tùy thuộc mục tiêu của từng Nhà đầu tư) Ghi chú: dừng lỗ khi giá giảm […]

MWG, QNS, HAH, ACB, PLX, VJC, HPG – thông tin doanh nghiệp

Soạn thảo: Khai Nguyen Investment HSC đánh giá khả quan về MWG: Công ty cổ phần Đầu tư Thế giới Di động (MWG Khả quan) xác nhận CTCP Thế giới số Trần Anh (TAG) là chuỗi điện máy mà công ty sẽ mua lại. Trong khi đó từ phía TAG cũng đã xác nhận và […]