VÌ SAO NHIỀU NGƯỜI THƯỜNG MUA ĐỈNH VÀ BÁN ĐÁY?

============ “Cách Tốt Nhất Để Dự Đoán Tương Lai Của Bạn Là Hãy Tạo Ra Chúng” – Abraham Lincoln ============ Trong lĩnh vực đầu tư, từ bất động sản, vàng, ngoại tệ cho đến chứng khoán, luôn có tính chu kỳ tăng giảm rõ rệt. Cho dù chu kỳ tăng giảm đó diễn ra ngắn […]