Giới thiệu về SSI – Công ty cổ phần Chứng khoán SSI

Mở tài khoản đầu tư miễn phí Hợp tác đầu tư cùng Khainguyen Investment Soạn thảo: Khải Nguyễn – Khainguyen Investment Team THÔNG TIN CƠ BẢN: Vốn chủ sở hữu: 9.010.468.000.000 đồng Số lượng cổ phiếu đang lưu hành: 499.847.842 Tỷ lệ sở hữu của Nhà đầu tư nước ngoài: 53,85% Cổ tức chia hàng […]

SSI – Kết quả kinh doanh 2017 ấn tượng

Mở tài khoản đầu tư miễn phí Hợp tác đầu tư cùng Khainguyen Invsetment Xem thêm bài viết về SSI ————————————————– Trích bởi: Phương Quỳnh – Khainguyen Investment Team ————————————— HSC duy trì đánh giá KHẢ QUAN đối với cổ phiếu SSI. SSI (Khả quan) hôm qua đã công bố tài liệu họp ĐHCĐTN diễn […]

SSI – Cơ hội đầu tư tiềm năng cho NĐT có tầm nhìn dài hạn !

Mở tài khoản đầu tư miễn phí Hợp tác đầu tư cùng Khainguyen Invsetment Xem thêm bài viết về SSI ————————————————– Trích bởi: Phương Quỳnh – Khainguyen Investment Team ————————————— ĐIỂM NHẤN ĐẦU TƯ: · Quan điểm đầu tư: MUA đối với SSI · Giá mua: 29.000 Đ · Giá mục ngắn hạn: 33.000 Đ (~10%, dưới […]