January 2, 2023

Day

PHÂN TÍCH CỔ PHIẾU: MWG – THẾ GIỚI DI ĐỘNG (Created by Khai Nguyen Investment) 1/ Lời dẫn Nhiều người thích nâng lên rồi hạ xuống một cổ phiếu giống như một bó rau ngoài chợ! Nếu cổ phiếu không được ghi giá, nhiều khả năng họ không biết giá trị của nó là bao...
Read More
Quý vị Nhà đầu tư thân mến, Cổ phiếu Việt Nam vừa trải qua những phiên giảm điểm “mạnh nhất lịch sử” đến từ việc (i) lo sợ doanh nghiệp huy động trái phiếu đảm bảo bằng cổ phiếu và (ii) từ việc nhiều cổ đông bị ép bán cổ phiếu trên diện rộng trong...
Read More