May 14, 2023

Day

Vậy là đã 6 tháng kể từ hôm chứng khoán Việt Nam trải qua “chuỗi ngày giảm điểm thê thảm” tháng 11. Nhiều tài khoản tích lũy được X lần tài sản ở giai đoạn 2020 2021 thì cũng đã vơi đi 70% giá trị vào năm 2022. Và dù cho nhiều cổ phiếu đều...
Read More
Thời gian gần đây Khải Nguyễn nhận được nhiều phản hồi của các Nhà đầu tư rằng tuy giá nhiều cổ phiếu đã có mức tăng từ 30 đến 60% từ đầu năm 2023 đến nay song chủ yếu tập trung ở nhóm các cổ phiếu có “đội lái làm giá đứng phía sau” và...
Read More