Cơ Hội Đầu Tư Cổ Phiếu Thế Giới Di Động – MWG Năm 2020

PHÂN TÍCH NHANH CỔ PHIẾU THẾ GIỚI DI ĐỘNG – MWG (HOSE) – December 2019, Ho Chi Minh City NGƯỜI THỰC HIỆN: NGUYỄN THẾ KHẢI (MR.) – KHAI NGUYEN INVESTMENT FUND ———————————– Lần đầu tiên Khải mua Thế Giới Di Động là năm 2016. Chính sự mạnh mẽ, bền vững tăng trưởng và đội ngũ […]

CTCP Đầu Tư Thế Giới Di Động (MWG) – Tăng Tốc Trong Năm 2019

MWG kết thúc năm 2018 với mức tăng trưởng cao: Doanh thu và LNST đạt lần lượt 86.516 tỷ (+30% yoy) và 2.880 tỷ (+31% yoy). Tuy có sự chững lại vào cuối năm, công ty vẫn hoàn thành 100% mục tiêu doanh thu và 111% mục tiêu lợi nhuận cả năm. Chuỗi Thế Giới […]