Cách Cơ Cấu Danh Mục Đạt Hiệu Quả 100%

=====

“Mỗi ngày nên làm một điều mà bạn thấy sợ hãi” – Khai Nguyen Investment

=====

Chào Anh/Chị, Quý vị  và các bạn,

Trong sự nghiệp Tư vấn Chứng khoán gần 10 năm của mình, điều tôi hay gặp nhất là rất nhiều người mới tham gia đầu tư phải chịu cảnh thua lỗ. Thường là do họ không có một mục tiêu rõ ràng. Hay cách họ giao dịch chưa phù hợp làm ảnh hưởng đến hiệu quả đầu tư. Chứng khoán đối với họ giống như trò tập GYM được siêng năng những ngày đầu rồi sau đó, đâu lại vào đấy! Sự kỷ luật đối với họ là Nỗi sợ. Nhưng tiền người khác kiếm được lại là Lòng tham.

Nhiều người tôi đã cố thuyết phục họ sửa chữa, nhưng một số nghe theo và tốt lên, một số thì không.

Bởi vì sao mà nhiều người đầu tư họ biết mình đang đi không đúng hướng nhưng vẫn chưa thể hành động được? Đó là do 2 từ mà thôi. Lòng tham và Nỗi sợ.

Hiểu rõ 2 từ này, Quý vị và các bạn chắc chắn thành công. Tiền người khác kiếm được trong đầu tư, đó là hệ quả của góc nhìn của họ, của phương pháp giao dịch của họ. Chúng ta chớ nên Tham vì điều đó. Trong khi đó, Nỗi sợ đứng trước một cơ hội “trong mơ”, chứng kiến giá cổ phiếu “đỉnh cao” sụt 40% giá nhưng không dám hành động, thì trong trường hợp này, Nỗi sợ là của chúng ta. Chúng ta sở hữu nó, chúng ta luôn là kẻ đến sau!

Tham gia cộng đồng đầu tư thành công tại SSI, cùng Khai Nguyen Investment: https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLScQfy-nvodaaGatViuOXNo2L4B_ytE4s2W6_X9dMFVYs9UEjA/viewform

Trường hợp thực tế cho Lòng tham và sự Tiếc nuối

Minh họa Tư vấn ngày 06/09/2018 qua Zalo

Minh họa Danh mục ngày 17/03/2019

Trong trường hợp này, anh nhà đầu tư này vẫn nắm giữ cổ phiếu như cũ. Mặc dù sau khi tham vấn, tôi đã trao đổi rõ ràng là canh bán APC, DBC; mua thêm hoặc giữ FPT, SSI, VPB. Trong trường hợp này, anh ấy đã bỏ lỡ việc bán APC giá 40.000Đ (hiện tại chỉ còn 35.x) và bỏ lỡ bán DBC giá rất tốt 29.000Đ (hiện tại còn 23.x). Đây là một số tiền không hề nhỏ nếu nhà đầu tư biết tận dụng cơ hội của thị trường.

Như vậy, khi việc đầu tư diễn ra không như dự đoán. Chúng ta nên làm như thế nào để không bị Sự nuối tiếc chi phối?

Đầu tiên, Quý vị và các bạn nên làm 2 điều đó là:

 1. Xem mã cổ phiếu nào đang chiếm tỷ trọng cao nhất và cao thứ hai trong danh mục
 2. Mã nào đang lỗ cao nhất và lỗ cao thứ hai trong danh mục

Nếu số (1) và số (2) nêu trên là trùng nhau, vậy chúng ta phải giải quyết nhóm cổ phiếu này đầu tiên. Các cổ phiếu còn lại chiếm tỷ trọng nhỏ nên sẽ tính sau.

Bước 1. Rà soát lại triển vọng tăng trưởng kinh doanh của doanh nghiệp

 • Xem Kết quả kinh doanh các quý gần đây:
   1. Nếu có Doanh thu & Lợi nhuận 1 quý gần nhất tăng trưởng trên 20%: + 1 điểm
   2. Nếu có Doanh thu & Lợi nhuận 2 quý gần nhất tăng trưởng trên 20%: + 2 điểm
   3. Nếu có Doanh thu & Lợi nhuận 3 quý gần nhất tăng trưởng trên 20%: + 3 điểm
   4. Nếu có Doanh thu & Lợi nhuận 4 quý gần nhất tăng trưởng trên 20%: + 5 điểm
 • Xem Kết quả kinh doanh các năm gần đây:
   1. Nếu có Doanh thu & Lợi nhuận 1 năm gần nhất tăng trưởng trên 20%: + 1 điểm
   2. Nếu có Doanh thu & Lợi nhuận 2 năm gần nhất tăng trưởng trên 20%: + 2 điểm
   3. Nếu có Doanh thu & Lợi nhuận 3 năm gần nhất tăng trưởng trên 20%: + 3 điểm
   4. Nếu có Doanh thu & Lợi nhuận 4 năm gần nhất tăng trưởng trên 20%: + 5 điểm
 • Xem xét EPS các năm gần đây:
   1. Nếu có EPS 1 năm gần nhất tăng trưởng trên 20%: + 1 điểm
   2. Nếu có EPS 2 năm gần nhất tăng trưởng trên 20%: + 2 điểm
   3. Nếu có EPS 3 năm gần nhất tăng trưởng trên 20%: + 3 điểm
   4. Nếu có EPS 4 năm gần nhất tăng trưởng trên 20%: + 5 điểm
 • Xem xét tình hình Cổ tức:
   1. Tỷ suất cổ tức bằng tiền/giá bình quân 4 năm gần nhất = 0%: – 2 điểm
   2. Tỷ suất cổ tức bằng tiền/giá bình quân 4 năm gần nhất từ 0% đến 3%: +1 điểm
   3. Tỷ suất cổ tức bằng tiền/giá bình quân 4 năm gần nhất từ 3% đến 8%: +2 điểm
   4. Tỷ suất cổ tức bằng tiền/giá bình quân 4 năm gần nhất trên 8%: +4 điểm
   5. Tỷ suất cổ tức bằng cổ phiếu/giá bình quân 4 năm gần nhất > 5%: + 2 điểm
 • Xem xét Tổng nợ/Vốn chủ sở hữu
   1. Tổng Nợ ngắn hạn và dài hạn/Vốn chủ sở hữu <100%: + 3 điểm
   2. Tổng Nợ ngắn hạn và dài hạn/Vốn chủ sở hữu từ 100% đến 200%: + 1.5 điểm
   3. Tổng Nợ ngắn hạn và dài hạn/Vốn chủ sở hữu từ 200% đến 300%: + 0 điểm
   4. Tổng Nợ ngắn hạn và dài hạn/Vốn chủ sở hữu từ 300% đến 400%: – 1 điểm
   5. Tổng Nợ ngắn hạn và dài hạn/Vốn chủ sở hữu trên 400%: – 2 điểm
 • Xem xét Tổng nợ và Lợi nhuận:
   1. Tổng Lợi nhuận sau thuế 3 năm gần nhất > Tổng nợ hiện tại: + 4 điểm
   2. Tổng Lợi nhuận sau thuế 3 năm gần nhất < Tổng nợ hiện tại: + 0 điểm
 • Xem xét chỉ số P/E (Price/Earning per Share)
   1. P/E doanh nghiệp hiện tại < trung bình Ngành: + 3 điểm
   2. P/E doanh nghiệp hiện tại > trung bình Ngành: + 0 điểm
 • Xem xét yếu tố Lãnh đạo
  1. Thành viên Hội đồng quản trị 1 năm gần nhất không có bán cổ phiếu: + 0 điểm
  2. Thành viên Hội đồng quản trị 1 năm gần nhất mua thêm cổ phiếu (trên 100.000 CP): + 2 điểm
  3. Thành viên Hội đồng quản trị 1 năm gần nhất bán cổ phiếu (dưới 100.000 CP): – 2 điểm
  4. Thành viên Hội đồng quản trị 1 năm gần nhất bán cổ phiếu (từ 100.000 CP đến 1 triệu): – 3 điểm
  5. Thành viên Hội đồng quản trị 1 năm gần nhất bán trên 1 triệu cổ phiếu: – 4 điểm
  6. Chủ tịch HĐQT được đa số Top 5 công ty chứng khoán đánh giá tốt: + 3 điểm
  7. Chủ tịch HĐQT được đa số Top 5 công ty chứng khoán đánh giá xấu: – 3 điểm

Đến đây, chúng ta làm 1 bước nhỏ như sau:

 • Nếu Tổng điểm doanh nghiệp dưới 15 điểm: CANH BÁN
 • Nếu Tổng điểm doanh nghiệp trên 15 điểm: Xem tiếp bước 2
 • Nếu Tổng điểm doanh nghiệp trên 25 điểm: GIỮ LÂU ĐƯỢC và tiếp bước 2
 • Nếu Tổng điểm doanh nghiệp trên 35 điểm: ĐÂY LÀ CỔ PHIẾU RẤT TỐT  và tiếp bước 2

Các tiêu chí nêu ở trên và số điểm cộng trừ cho từng mục, là tôi dựa vào kinh nghiệm thực tế đầu tư trong 10 năm qua. Sau khi chắt lọc hàng trăm cổ phiếu, trong nhiều giai đoạn biến động của thị trường thì tôi thấy rằng, các cổ phiếu đáp ứng được những tiêu chí trên thường sẽ tiếp tục tăng giá. Cho dù giá trước đó có cao hay đang trên đã giảm thì trong tương lai, giá cổ phiếu đó vẫn sẽ đi lên.

Okay, chúng ta đã xong được một phần. Giờ thì qua bước số 2 nhé.

Bước 2. Rà soát Yếu tố kỹ thuật

 • Xu hướng chính theo MA
   1. Đường trung bình (MA) 20 ngày > MA 40 ngày > MA 100 ngày > MA 200 ngày (Daily chart): + 5 điểm
   2. Đường trung bình (MA) 20 > MA 40 > MA 100 (Weekly chart): + 5 điểm
 • Xu hướng chính theo MACD
   1. Đường MACD (12,26) nằm trên đường Signal (12,26,9) (Weekly chart): + 5 điểm
 • Xu hướng chính theo RSI
  1. Đường RSI (15 – Weekly chart) trong 6 tháng gần nhất có 80% thời gian nằm trên mốc 50, hiện tại đang nằm trên 50: + 5 điểm

Đánh giá Bước 2:

 • Nếu Tổng điểm kỹ thuật <= 10: CANH BÁN
 • Nếu Tổng điểm kỹ thuật >= 15: Xu hướng tăng mạnh, NẴM GIỮ
 • Nếu Tổng điểm kỹ thuật từ 10 đến 15: Xem tiếp bước 3

Bước 3. Quản lý nguồn vốn

 1. Nếu tài khoản còn tiền mặt trên 20%, hay chủ tài khoản còn tiền bên ngoài trên 20% NAV tài khoản: CANH MUA THÊM (bình quân giá) theo Kỹ thuật. Mục đích là có giá mua bình quân thấp hơn. Điểm mua thêm dựa vào Phân tích kỹ thuật, cần có người hỗ trợ nếu không rành về Kỹ thuật. Lưu ý: chia nhỏ phần tiền mặt còn lại ra làm 5 phần bằng nhau, mua trước 1 phần. Các phần sau canh mua theo kỹ thuật.
 2. Nếu tài khoản hết tiền và còn Margin trên 80% chưa sử dụng: chia nhỏ phần margin ra 10 phần bằng nhau. Mua trước 1 phần theo Kỹ thuật. Trường hợp này cần phải có người hỗ trợ điểm mua Kỹ thuật trong các lần mua thêm tiếp theo.
 3. Tiếp tục cách làm của Bước 3.(1) và 3.(2), mua bình quân giá thấp theo kỹ thuật, bán lướt khi giá cổ phiếu tăng trở lại sau khi mua 5% đến trên 10%. Cho tới khi giá vốn bình quân cổ phiếu chỉ còn giảm dưới 10% so với giá trên thị trường. Như vậy việc xử lý cổ phiếu này đã gần hoàn thành, cổ phiếu đã về lại vùng an toàn. Tiếp tục theo dõi và có bước tiếp theo.

Vừa rồi là 03 bước đơn giản nhưng tôi tin rằng rất hữu ích cho những ai đang gặp khó khăn trong đầu tư. Quý vị và các bạn có thể tìm thêm sách về đầu tư như Payback Time, Cổ Phiếu Thường Lợi Nhuận Phi Thường, Come into My Trading Room v.v… để xem chi tiết nhé.

Quý vị và các bạn cần thêm sự hỗ trợ, có thể để lại phản hồi. Khải rất vui và sẵn lòng hết sức có thể để cùng Quý vị đạt hiệu quả cao trong đầu tư.

Chúc Quý vị và các bạn thành công,

P/S. Phản hồi từ nhà đầu tư:

Anh T. từ lỗ 100 triệu (12%) thành lãi 51 triệu

Chị L. từ lỗ 70 triệu (15%) thành lãi 15 triệu.

==============

Khai Nguyen (Mr.)

CEO & Founder

Khai Nguyen Investment