CTCP Đầu Tư Thế Giới Di Động (MWG) – Thế Giới Di Động với chiến lược phủ sóng Bách Hóa Xanh trên toàn quốc.

Định giá: Chúng tôi khuyến nghị Mua cổ phiếu MWG với giá mục tiêu 119,700 đồng/cp (+39.0% so với mức giá đóng cửa ngày 18/02/2019) dựa trên 2 phương pháp định giá là FCFF (50%) và PE (50%).
Catalyst
– Mảng BHX sẽ hòa vốn ở cấp độ cửa hàng và kho phân phối (DC)
– Điện Máy Xanh vẫn tiếp tục là động lực tăng trưởng chính cho MWG trong 2 năm tới nhờ vào chiến lược (1) mở rộng cửa hàng (150 cửa hàng trong năm 2019), (2) Gia tăng số lượng sản phẩm trưng bày (SKUs), (3) Triển khai bán các sản phẩm mới, tối ưu hóa hoạt động kinh doanh.
Rủi ro Đầu tư
(1) Rủi ro tốc độ tăng trưởng chậm lại trong tương lai khi (a) Chuỗi điện máy dần bão hòa trong 2 năm tới và (b) Mở rộng chuỗi BHX chậm hơn so với kế hoạch đặt ra.
(2) Các khó khăn của MWG khi đẩy mạnh mở rộng chuỗi BHX bao gồm (a) Giải quyết bài toán logistic vận chuyển từ DC tới cửa hàng, (b) Các bài toán kinh doanh để có mức giá bán cạnh tranh hơn.
Cập nhật KQKD 
(1) KQKD năm 2018 ghi nhận mức tăng trưởng ấn tượng, điện máy xanh tiếp tục là động lực tăng trưởng của MWG. DTT và LNST của MWG trong năm 2018 lần lượt đạt 86,516 tỷ đồng (+30.1% yoy) và 2,880 tỷ đồng (+31% yoy). SSSG năm 2018 của hai chuỗi TGDĐ và ĐMX ước tính khoảng mức 10%.
(2) Tính đến cuối năm 2018, tổng số lượng cửa hàng của MWG ước đạt 2,187 cửa hàng (+10% yoy). Cụ thể, số lượng cửa hàng Thế giới di động năm 2018 đạt 1,032 cửa hàng (-3.7% yoy), số lượng cửa hàng ĐMX đạt 750 cửa hàng (+17% yoy) và số lượng cửa hàng BHX đạt 405 cửa hàng (+43% yoy).
(3) Hiệu quả hoạt động kinh doanh từng mảng của MWG năm 2018 và định hướng năm 2019 (Xem phần cập nhật chi tiết trang 2).
(4) MWG đặt kế hoạch kinh doanh năm 2019 với mức doanh thu thuần và lợi nhuận sau thuế lần lượt đạt 108,468 tỷ đồng (+25% yoy) và 3,571 tỷ đồng (+24% yoy). Chi phí đầu tư tài sản cố định (CAPEX) năm 2019 dự kiến là 2,000 tỷ đồng với ½ dành cho BHX và ½ dành cho ĐMX.
(5) BSC dự báo doanh thu thuần và lợi nhuận sau thuế của MWG năm 2019 lần lượt ước đạt 108,220 tỷ đồng (+25.4% yoy) và 3,566 tỷ đồng(+23.8% yoy), EPS 2018F = 8,040 đồng/cp.

Nguồn: CTCP Chứng khoán Bảo Việt (BVSC)