CTCP FPT (FPT) – Giá thấp để mua

Định giá: Kết thúc phiên ngày 18/2/2019, FPT đóng cửa ở mức giá 44,400 VND; tương đương với mức P/E dự phóng là 9.47, chiết khấu 27% so với P/E trung vị khu vực là 13.x. Chúng tôi tiếp tục khuyến nghị MUA cổ phiếu FPT với giá mục tiêu giữ nguyên là 59,100 VND/cp theo phương pháp định giá P/E và FCFE với tỷ trọng 30%/70%.

Dự báo KQKD: Năm 2019, BSC dự báo DTT và LNTT của FPT lần lượt đạt 26,180 tỷ ( +14.7% YoY) và 4,569 tỷ ( +19% YoY). EPS FW 2019 sẽ đạt 4,702 VND/cp ( +20% YoY) (đã trích quỹ khen thưởng và phúc lợi)

Catalyst: •Tăng trưởng từ làn sóng Chuyển đổi số; Tăng chuỗi giá trị dịch vụ từ các thương vụ Mua bán và Sát nhập

Rủi ro đầu tư: Cạnh tranh gay gắt tại khối Viễn thông và Nội dung số; Cạnh tranh với các đối thủ Trung Quốc, Ấn Độ

Cập nhật kết quả kinh doanh   

KQKD 2018 tăng trưởng tốt. DTT và LNTT lần lượt đạt 23,213 tỷ (+17% YoY) và 3,852 tỷ (+30% YoY) theo phương pháp tương đương (loại bỏ ảnh hưởng do thoái FRT và FTG).

Khối Công nghệ ghi nhận 13,395 tỷ DT ( +21% YoY) và 1,519 tỷ LNTT ( +34% YoY).

Khối Viễn thông ghi nhận 8,831 tỷ DT (+15% YoY) và 1,458 tỷ LNTT ( +19% YoY). Mảng Quảng cáo trực tuyến ghi nhận 315 tỷ LNTT, đi ngang so với cùng kỳ do cạnh tranh gay gắt ở lĩnh vực Nội dung số.

Khối Giáo dục và Đầu tư tăng trưởng đột biến, ghi nhận 488 tỷ LNTT, đóng góp 12.6% tổng LN của tập đoàn. Trong năm 2018, FPT tuyển sinh thêm 19,380 học viên mới, tăng 55% so với cùng kỳ.

Công ty dự kiến tốc độ tăng trưởng lợi nhuận năm 2019 đạt 16% do chi phí tăng liên quan đến thương vụ Mua bán và Sát nhập của Intellinet.

Nguồn: Công ty TNHH Chứng khoán Ngân hàng Đầu tư và Phát triển Việt Nam (BSC)