Home Tags ITA

Tag: ITA

Một Số Cổ Phiếu Nên Tránh Đầu Tư Nếu Không Muốn...

0
Quý vị Nhà đầu tư thân mến, Cổ phiếu tăng giá là quan trong song tăng vì lý do gì là mấu chốt cần được...

Cẩn thận cổ phiếu với doanh thu ảo

0
Quý vị thân mến, Các bài viết trước Khải Nguyễn đã nói về 4-M (Meaning, Moat, Management, Margin of Safely) và FPT - một trong...

Sử Dụng ROIC Truy Tìm Cổ Phiếu Chất Lượng – Đơn...

0
Trong đầu tư nhiều người ta thường chú ý đến Lợi nhuận hễ cứ tăng là họ mua cổ phiếu mà ít có ai...