Automation

Tag

Đừng Làm Theo Đám Đông Nếu Muốn Đầu Tư Thắng Lợi

Quý vị có đang bán cổ phiếu quá sớm? Cho đến trước khi giá FRT, Đạm Phú Mỹ (DPM) hay các cổ phiếu tăng trưởng khác tăng được 80% thì Quý vị đã bán chúng đi rồi. Rõ ràng với chỉ số Index cứ loanh quanh 1.400 điểm cho đến 1.500 điểm thì việc lo […]