Chiến lược mới có giúp CTD hoàn thành kế hoạch năm?

Soạn thảo: Khai Nguyen Investment Công ty cổ phần xây dựng Coteccons (CTD – sàn HOSE) Phân tích nhanh (Nguồn: Khai Nguyen Investment) Tích cực: – Đường giá cắt lên đường EMA20 và MA50 và đang trong xu hướng tăng. – Vượt thành công mức kháng cự mạnh 160 và đang test lại vùng hỗ trợ […]