Công Ty Cổ Phần Đầu Tư Nam Long (NLG) – Vươn Lên Mạnh Mẽ

Chúng tôi giữ khuyến nghị MUA dành cho CTCP Đầu tư Nam Long (NLG) nhưng điều chỉnh giảm giá mục tiêu 7% xuống 40.000VND/cổ phiếu với việc điều chỉnh giảm dự phóng doanh số bán hàng 2019-2020 sau khi kế hoạch mở bán dự án Akari City tiếp tục bị lùi lại. Chúng tôi điều chỉnh giảm dự báo […]

Dự án Waterpoint đem lại lợi ích gì cho NLG?

Soạn thảo: Khai Nguyen Investment Team NLG – Công ty cổ phần Đầu tư Nam Long Chúng tôi giữ khuyến nghị MUA dành cho CTCP Đầu tư Nam Long (NLG) và nâng giá mục tiêu thêm 13% lên 43.000VND/cổ phiếu (tổng mức sinh lời 44,5%) chủ yếu nhờ định giá cao hơn của dự án […]