HPG

Tag

Ba năm trở lại đây câu chuyện về Hoà Phát (HPG – cafef), một doanh nghiệp có vốn tỷ đô, ngày càng trở nên hấp dẫn trong mắt người đầu tư cổ phiếu tại Việt Nam. Từ khi dự án Dung Quốc đi vào hoạt động thì kết quả kinh doanh đã có sức bật...
Read More
Nguồn: Khải Nguyễn tổng hợp theo Phân tích của Mirae Asset Securities Research Trong năm 2022, sản lượng của HPG có thể tăng chậm hơn so với dựphóng trước đây của chúng tôi 5% do áp lựctừ lạm phát và các chính sách bất động sản. Nhưng với cơ cấu tài chính lành mạnh và...
Read More
Nguồn: SSI Research (Cập nhật tháng 7/2022) Dự báo lợi nhuận và Luận điểm đầu tư Cho đến nay, chúng tôi cho rằng giá cổ phiếu thép đã phản ánh được khá rõ quá trình tạo đỉnh và điều chỉnh của giá thép. Với mức định giá hiện tại, chúng tôi cho rằng rủi ro...
Read More